Het 3DE5-raamwerk

3DE5, Doel, denk, daden

Inhoudsopgave

Dit is de inhoudsopgave van het eerste boek met daarin de afleidingen van de vijf persoonlijke ambities, de Essential5, en de vergelijking met klassieke theorieën.

«Het 3DE5-raamwerk, editie 2019» is het vervolg. Hierin is het 3DE5-raamwerk verankerd, komen onder andere de Wetten van Abstracties, de eisen aan gedragstheorieën, het verwachte gedrag door de groep en een volledig emotiemodel voor het voetlicht.

Naar inhoudsopgave editie 2019

Colofon en voorwoord

Leeswijzer

Leestip

Alternatieve titels voor het boek

1 Startpunt: 3D

1.1 Menselijk gedrag verankerd

1.2 Doel

1.3 Denken

1.4 Daden

1.5 3D is het begin

2 Essential5

2.1 Voorrangsregels

2.2 Lichaam

2.3 Status

2.4 Identiteit

2.5 Samenwerken

2.6 Kennis

2.7 Prioriteiten stellen in de E5

3 Doel

3.1 De evolutietheorie als ankerpunt

3.2 Ambities en afgeleide doelstellingen

3.3 Doel bereiken

3.4 Abstractie

3.5 Hoofdregels voor het realiseren van doelstellingen

3.6 Onderscheid mens – machine

4 Denken

4.1 Onderscheid mens en dier

4.2 Genen en hormonen

4.3 Emoties

4.4 Onbewust

Vormen, gebeurtenissen en verbanden

4.5 Bewust

Denkpatronen

Oplossingspad

4.6 Aandacht

5 Daden

5.1 Prioriteit bij dieren

5.2 Prioriteit bij mensen

5.3 'Irrationeel' gedrag = prioriteitskeuze

5.4 Recursie

5.5 Karakter

5.6 Kans op succes

5.7 Geluk

6 Lichaam

6.1 Verschillen man – vrouw

6.2 Voortplanting

Wat is het nut van mannen?

Genen shoppen

Mooi zijn is belangrijk

Succeskans

Jaloezie

6.3 Voedsel

Hoe kunnen we afslanken?

6.4 Groep vereist

Ontwikkeling kind in groep

Statusverwachting maakt 'ziek'

Pijn

Pijn verdrijven met drugs

Evenwicht samenwerking en individuele vrijheid

6.5 Invloed op bestaan

Psychotherapie maakt soms ziek

6.6 Acceptatie van het leven

7 Status

7.1 Zoektocht

7.2 Waarde voor de groep

7.3 Waarde voor onszelf

7.4 Uiterlijk vertoon

7.5 Verlies en vernedering

7.6 Taal

8 Identiteit

8.1 Zelfbeeld

8.2 Imago en anderbeeld

8.3 Bewustzijn

Ontstaan

Definitie

Wisselwerking snel en langzaam

Gevolgen zelfbewustzijn

8.4 Godsdienst

Angst voor de dood

Geloof in reïncarnatie door geheugenfouten

Rituelen

Zekerheid en bijgeloof

Man en vrouw

Twijfel aan geloof

Marketing

Eén religie

9 Samenwerken

9.1 Cultuurbeschrijving

9.2 Essential5 als inrichtingsprincipe maatschappij

9.3 Politici volgen vooroordelen kiezers

9.4 Instituten

9.5 Integratie

9.6 Belang van de groep

9.7 Angst in samenlevingen

9.8 Vrijheid en zelfstandigheid

9.9 Optimisme is een opdracht

9.10 Ondernemen

De baas spelen?

Kies voor een coöperatieve aanpak

Actief informatiedelen is cruciaal

Vereenvoudigen

Cultuurverandering

Categorieën werkers

10 Kennis

10.1 Zintuigen

Zien

Voelen

Ruiken

Horen

Proeven

10.2 Feitenkennis

10.3 Autodigma

10.4 Diadigma

10.5 Paradigma

10.6 Oorzaak verscheidenheid diadigma's

10.7 Definiëren en classificeren

10.8 De kunst van het argumenteren

10.9 Dubbelblinde testen

10.10 Voorbeeld: Ambtenaren en ondernemers

10.11 Op zoek naar eenvoud

10.12 Diversiteit in onderwijs

Gezonde geest in een gezond lichaam

Geschiedeniscanon

Zesjescultuur

10.13 Kennismaatschappij

11 3DE5 en andere theorieën

11.1 Levensdoelen in het hindoeïsme

11.2 Levensdoelen in het boeddhisme

11.3 Hoofdregels bij joden en christenen

11.4 Levensdoelen in de islam

11.5 Levensdoelen

11.6 Levenshoudingen

11.7 Intellectuele levenshoudingen

11.8 Behoeftepiramide Maslow

11.9 Zestien innerlijke motieven Steven Reiss

11.10 Persoonlijkheidsbeschrijving

11.11 Enneagram

11.12 Big Five

11.13 De grote 8

11.14 Life Style inventory: leiderschapsprofiel

11.15 Leiderschap op het eerste gezicht

11.16 De Hay beoordelingssystematiek

11.17 Team Arjen(2x), Marina, René

11.18 Psychoanalyse

11.19 Myers-Briggs type indicator (MBTI)

11.20 Toekomstvoorspellingen

11.21 Ongefundeerd en incompleet

12 Het 3DE5-denken

12.1 Gefundeerd en compleet

12.2 Redeneren 3DE5

12.3 Religie 3DE5

12.4 Politiek 3DE5

12.5 Organisatie 3DE5

12.6 Beoordelen 3DE5

12.7 Geschiedenis 3DE5

12.8 Leren 3DE5

12.9 Nog veel toepassingen te beschrijven

Nawoord

Begrippenlijst

Voetnoten

Aanvullingen en verbeteringen

Deel 2, Het 3DE5-raamwerk, hoeksteen van een gedragsmodel