Het 3DE5-raamwerk

3DE5, Doel, denk, daden

Inhoudsopgave

Dit is de inhoudsopgave van het boek 3DE5, Doel, denken, daden met daarin de afleiding van de vijf essentiële persoonlijke ambities en de vergelijking met klassieke theorieën.

Het boek «Het 3DE5-raamwerk, editie 2019» gaat verder door de fudamenten voor het duiden van gedrag, de eisen aan gedragstheorieën, het verwachte gedrag door de groep en een emotiemodel te beschrijven.

Kopen

Colofon en voorwoord

Leeswijzer

Leestip

Alternatieve titels voor het boek

 1. Startpunt: 3D
  1. Menselijk gedrag verankerd
  2. Doel
  3. Denken
  4. Daden
  5. 3D is het begin
 2. Essential5
  1. Voorrangsregels
  2. Lichaam
  3. Status
  4. Identiteit
  5. Samenwerken
  6. Kennis
  7. Prioriteiten stellen in de E5
 3. Doel
  1. De evolutietheorie als ankerpunt
  2. Ambities en afgeleide doelstellingen
  3. Doel bereiken
  4. Abstractie
  5. Hoofdregels voor het realiseren van doelstellingen
  6. Onderscheid mens – machine
 4. Denken
  1. Onderscheid mens en dier
  2. Genen en hormonen
  3. Emoties
  4. Onbewust
  5. Vormen, gebeurtenissen en verbanden
  6. Bewust
  7. Denkpatronen
  8. Oplossingspad
  9. Aandacht
 5. Daden
  1. Prioriteit bij dieren
  2. Prioriteit bij mensen
  3. 'Irrationeel' gedrag = prioriteitskeuze
  4. Recursie
  5. Karakter
  6. Kans op succes
  7. Geluk
 6. Lichaam
  1. Verschillen man – vrouw
  2. Voortplanting
   1. Wat is het nut van mannen?
   2. Genen shoppen
   3. Mooi zijn is belangrijk
   4. Succeskans
   5. Jaloezie
  3. Voedsel
  4. Hoe kunnen we afslanken?
  5. Groep vereist
   1. Ontwikkeling kind in groep
   2. Statusverwachting maakt 'ziek'
   3. Pijn
   4. Pijn verdrijven met drugs
   5. Evenwicht samenwerking en individuele vrijheid
  6. Invloed op bestaan
   1. Psychotherapie maakt soms ziek
  7. Acceptatie van het leven
 7. Status
  1. Zoektocht
  2. Waarde voor de groep
  3. Waarde voor onszelf
  4. Uiterlijk vertoon
  5. Verlies en vernedering
  6. Taal
 8. Identiteit
  1. Zelfbeeld
  2. Imago en anderbeeld
  3. Bewustzijn
   1. Ontstaan
   2. Definitie
   3. Wisselwerking snel en langzaam
   4. Gevolgen zelfbewustzijn
   5. Godsdienst
    1. Angst voor de dood
    2. Geloof in reïncarnatie door geheugenfouten
    3. Rituelen
    4. Zekerheid en bijgeloof
    5. Man en vrouw
    6. Twijfel aan geloof
    7. Marketing
    8. Eén religie
  4. Samenwerken
   1. Cultuurbeschrijving
   2. Essential5 als inrichtingsprincipe maatschappij
   3. Politici volgen vooroordelen kiezers
   4. Instituten
   5. Integratie
   6. Belang van de groep
   7. Angst in samenlevingen
   8. Vrijheid en zelfstandigheid
   9. Optimisme is een opdracht
   10. Ondernemen
    1. De baas spelen?
    2. Kies voor een coöperatieve aanpak
    3. Actief informatiedelen is cruciaal
    4. Vereenvoudigen
    5. Cultuurverandering
    6. Categorieën werkers
  5. Kennis
   1. Zintuigen
    1. Zien
    2. Voelen
    3. Ruiken
    4. Horen
    5. Proeven
   2. Feitenkennis
   3. Autodigma
   4. Diadigma
   5. Paradigma
   6. Oorzaak verscheidenheid diadigma's
   7. Definiëren en classificeren
   8. De kunst van het argumenteren
   9. Dubbelblinde testen
   10. Voorbeeld: Ambtenaren en ondernemers
   11. Op zoek naar eenvoud
   12. Diversiteit in onderwijs
    1. Gezonde geest in een gezond lichaam
    2. Geschiedeniscanon
    3. Zesjescultuur
    4. Kennismaatschappij
  6. DE5 en andere theorieën
   1. Levensdoelen in het hindoeïsme
   2. Levensdoelen in het boeddhisme
   3. Hoofdregels bij joden en christenen
   4. Levensdoelen in de islam
   5. Levensdoelen
   6. Levenshoudingen
   7. Intellectuele levenshoudingen
   8. Behoeftepiramide Maslow
   9. Zestien innerlijke motieven Steven Reiss
   10. Persoonlijkheidsbeschrijving
   11. Enneagram
   12. Big Five
   13. De grote 8
   14. Life Style inventory: leiderschapsprofiel
   15. Leiderschap op het eerste gezicht
   16. De Hay beoordelingssystematiek
   17. Team Arjen(2x), Marina, René
   18. Psychoanalyse
   19. Myers-Briggs type indicator (MBTI)
   20. Toekomstvoorspellingen
   21. Ongefundeerd en incompleet
  7. Het 3DE5-denken
   1. Gefundeerd en compleet
   2. Redeneren 3DE5
   3. Religie 3DE5
   4. Politiek 3DE5
   5. Organisatie 3DE5
   6. Beoordelen 3DE5
   7. Geschiedenis 3DE5
   8. Leren 3DE5
   9. Nog veel toepassingen te beschrijven

Nawoord

Begrippenlijst

Voetnoten

Aanvullingen en verbeteringen

Naar inhoudsopgave editie 2019