Het 3DE5-raamwerk

Durf-te-denken-prijs

De Durf-te-denken-prijs daagt iedereen uit om te twijfelen aan en vraagtekens te zetten bij het 3DE5-raamwerk. De prijswinnaar is degene die het eerst in alle redelijkheid de 3DE5-redenatie weet te weerleggen. Het prijsbedrag groeit elke dag met één euro en bedraagt vandaag 2.500 euro. De prijs stimuleert het kritisch denken over theorieën die menselijk gedrag proberen te verklaren.

Nieuwe zienswijze

In het boek 3DE5 komt een nieuwe gedachtegang voor het voetlicht. Een rivella onder de menselijke gedragstheorieën. Anders, maar wel beter. 3DE5 is een stevige en goed verankerde redenering die niet zo maar omver te blazen is. De redenatie is opgeschreven zonder de geringste twijfel aan de juistheid. Het boek daagt in het nawoord iedereen uit om het raamwerk omver te werpen en aan te passen.

Twijfel nodig

De 3DE5-theorie is voor veel mensen een brug te ver. De nieuwe gedachtegang tast de bestaande denkwijzen te veel aan. Elke poging om twijfel te zaaien over de juistheid van de gevestigde theorieën, en daarmee hun eigen denkbeelden, wijzen ze af. Toch ligt twijfel aan de basis van elke wetenschap. Zonder twijfel, en daarmee nieuwe zienswijzen, is een sprong voorwaarts niet te maken.

Durf-te-denken-Prijs

Het stimuleren van twijfel aan de gevestigde ideeën heeft blijkbaar een duwtje in de rug nodig. Alforto gelooft in vooruitgang en looft daarom de durf-te-denken prijs uit. Deze prijs stimuleert het zelfstandig nadenken en vooral het vereenvoudigen van bestaande denkramen.

Vandaag 2.500 euro

Alforto voegt aan het durf-te-denken-prijsbedrag één euro toe voor elke dag na 28 augustus 2011. Het prijzengeld is vandaag 2.500 euro. Het prijsbedrag blijft groeien zolang de schrijver leeft en vervalt bij zijn dood.

Spelregels

De spelregels zijn eenvoudig. De eerste die in alle redelijkheid de onjuistheid van de 3DE5-redenatie kan aantonen, wint de prijs. Door op de sociale media van 3DE5, klik op de iconen rechtsboven op deze pagina, een gefundeerde weerlegging van de redenatie te plaatsen, dingt u mee naar de prijs. Voordat u de pen klimt, is het verstandig om eerst het nawoord van «Het 3DE5-raamwerk» te lezen.