Het 3DE5-raamwerk

Naar inhoudsopgave editie 2019

Nawoord

Centraal in dit boek staat het levensdoel en de vrijheid van organismen om de route hiernaar toe te kiezen. Ondanks alle eenvoud maakt deze nieuwe zienswijze het boek bij eerste lezing lastig volledig te begrijpen. Enerzijds bouwt het boek een nieuw raamwerk dat te uitgebreid is om in een keer te begrijpen. Anderzijds tast de nieuwe denkwijze de fundamenten aan van vele bestaande denkbeelden. De oplossing hiervoor is simpel. Lees het boek meerdere malen door en toets elke keer of de geschetste inzichten correct zijn.

Lezers die in staat om de theorie onderuit te halen kunnen de «Durf-te-denken-prijs» in de wacht slepen. De «Durf-te-denken-prijs» daagt iedereen uit om te twijfelen aan en vraagtekens te zetten bij het 3DE5-raamwerk. De prijswinnaar is degene die het eerst in alle redelijkheid de 3DE5-redenatie weet te weerleggen. Het prijsbedrag groeit elke dag met één euro en bedraagt meer dan 2.300 euro. De prijs stimuleert het kritisch denken over theorieën die menselijk gedrag proberen te verklaren.

Dit wil niet zeggen dat het raamwerk het definitieve antwoord is op de vraag waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Het raamwerk kunnen we met elkaar voortdurend verbeteren en uitbouwen. We kunnen de redenaties aanscherpen. We kunnen nieuwe onderliggende lagen we toevoegen. We kunnen het aantal toepassing van het raamwerk breiden. Dat is juist het mooie van het raamwerk. De steigers staan stevig overeind en verdere invulling van details is tot in lengte van jaren mogelijk. Daarom proberen we elk jaar een nieuwe editie van het 3DE5-raamwerk te laten verschijnen.